همایش وقف وحوزه های علمیه

حجت الاسلام والمسلمین  مرادی :

برای تداوم یافتن تفکر انقلابی نیاز به وجود نیروهایی جهت ترویج افکار انقلابی می باشد وحوزهای علمیه  یکی ازجاهایی است که می تواند این تفکرانقلابی راترویج کند.

به گزارش معاونت فرهنگی مرکز تخصصی  الزهراء(سلام الله علیها)درهمایش «وقف وحوزه های علمیه »که درصبح دیروز دوشنبه مورخه 19/9/97دراین مکان مبارک باهمت مرکز تخصصی الزهراء(سلام الله علیها) ،اداره اوقاف وامورخیریه وبنیادشهید وامورایثارگران  وباحضور خانواده های معظم شهداوایثارگران وجانبازان شهرستان برگزارگردید؛ ضمن اشاره به قانون اصلاحات ارزی درسال 1342و1350بیان داشت :درآن سال حکومت طاغوت هیچ حرمتی برای موقوفات قائل نبود وتمام موقوفات راازحالت وقفیت خارج نمود . اولین اقدامی که حضرت امام خمینی (ره) بعدازپیروزی انقلاب اسلامی انجام دادصدور  این فتوابودکه موقوفات باید به حالت وقفیت برگردد.

رئیس اداره اوقاف وامورخیریه اظهارداشت :صدوراین فتوابه برکت خون شهدابود .اگر نبود مجاهدتهای خانوواده های شهدا،ایثارگران وخون مبارک شهدا این موقوفات ازبین رفته بود .ایشان درادامه افزود : شهدارفتند تااسلام وقرآن باقی بماند وبه فرامین الهی عمل شود این جزءاهداف وخواسته های شهدابود ویکی ازجاهایی که این خواسته ها تبلور وظهورپیدامی کند همین بحث موقوفات بود.

حا ج آقامرادی درخصوص  ارتباط بین وقف  وشهدا گفت :شهدامقدمه ساز این بودند تا موقوفات به حالت وقفیت درآید.وبرای تداوم یافتن این تفکر انقلابی نیاز به وجود نیروهایی جهت ترویج این افکارهست وحوزهای علمیه  یکی ازجاهایی است که می تواند این تفکرانقلابی راترویج کند.

ایشان بابیان  این مطلب که متأسفانه درشهرستان قروه موقوفاتی برای حوزه های علمیه  صورت نمی گیرد گفت : برای مقابله با اهداف دشمن که افکارجوانان مارابه نشانه رفته اند نیازمندوجودنیروی انسانی برای ترویج تفکرانقلابی هستیم که می خواهند گرایش هاوسبک زندگی جوانان راتغییردهند.

حجت الاسلام والمسلمین مرادی تاکیدنمود :یکی از راهکارهای مقابله با این اهداف دشمنان، تقویت حوزه های علمیه است .تقویت بنیان های فکری است که ازطریق حوزه های علمیه عبور می کند.

حاج آقامرادی  دعوت کردن مردم  به وقف برای حوزه های علمیه رامصداق امربه معروف دانست وازخانواده های شهداخواست تا برای تحقق یافتن اهداف شهدا وانقلاب ازحوزه های علمیه حمایت نمایند .

شایان ذکر است دراین همایش برنامه هایی چون :قرائت  قرآن کریم،پخش کلیپ سخنان رهبری،خیرمقدم مدیریت مرکز تخصصی الزهراءسلام الله علیها،پخش کلیپ وقف،سخنرانی ،پذیرایی

   

 

تبلیغ دردبیرستان هیأت امنایی هدف

بسمه تعالی

به گزارش معاونت  فرهنگی مرکز تخصصی  الزهراءسلام الله علیها صبح شنبه مورخه 17/9/97باهمکاری این مرکز ودبیرستان دخترانه  هیأت امنایی   هدف وباهمت طلبه ومبلغ فعال سرکارخانم لیلا حشمتی واستادگرانقدرحوزه ودانشگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین عابدین رستمی جلسه   امام شناسی(مصباح ا لهدی) دراین دبیرستان برگزارشد.

دراین خصوص سرکارخانم حشمتی که ازدبیران موفق این دبیرستان نیز  می باشند بیان داشت : دبیرستان هدف به عنوان بزرگترین دبیرستان سطح شهر ودارای ظرفیت 350دانش آموز  می باشد برهمین اساس  برخودلازم دیدم تابه عنوان مبلغ وسرباز آقاامام زمان (عج) خدمت خالصانه ای داشته وبه عنوان نیاز ویژه واساسی دانش آموزان این دبیرستان که متشکل از مذاهب شیعه وسنی می باشد درباره  مسأله امام شناسی وجایگاه امامت که ازمهمترین مسائل دینی ومذهبی امروز دانش آموزان می باشد  گامی بردارم درهمین راستا علاوه برتبلیغ وبرگزاری مراسمات (  دعای عهد؛زیارت عاشوری و…)از اساتید مجرب ودلسوز مرکز تخصصی الزهراءسلام الله علیها وامام جمعه محترم شهرستان دعوت نمایم تا بابرگزاری جلسات متعدد، انگیزه دانش آموزان جهت تعلیم مباحث امامت دوچندان نمایم .که جلسه اول طرح امام شناسی صبح شنبه برگزارشد که بحمدلله نتایج عالی برجای گذاشت .

خانم حشمتی درادامه سخنان خود افزود:بحث سخنرانی استادرستمی با«ضرورت شناخت امام »شروع شد ودرادامه ویژگی هاایشان،ویژگی های فردمنتظر ،ویژگی های جامعه منتظروبحث منجی گرایی،رابابیان بسیاررسا برای دانش آموزان تبیین نموده که بااستقبال دانش آموزان همراه گشت ودرپایان بابحث  پرسش وپاسخ  جلسه خاتمه یافت.

مبلغ توانمندوموفق مرکز تخصصی الزهراءسلام الله علیها درخصوص سالروز آغازامامت امام زمان (عج) که باطرح زنگ ولایت درسطح شهرستان قروه برگزارشد گفت :حجت الاسلام والمسلمین بابائیان امام جمعه محترم باحضور خود دراین دبیرستان مباحثی چون: اهمیت نماز ،ویژگی نوجوانان وجوانان وهمچنین جایگاه آنان درپیشبرداهداف جامعه رابیان نموده ودرپایان نمازجماعت که همراه بااستقبال دانش آموزان وشرکت آنها درنمازجماعت برگزارشد  بهترین خاطرات درذهن این دانش آموزان طراحی گشت.

 

 

تبلیغ دردبیرستان هیأت امنایی هدف

بسمه تعالی

به گزارش معاونت  فرهنگی مرکز تخصصی  الزهراءسلام الله علیها صبح شنبه مورخه 17/9/97باهمکاری این مرکز ودبیرستان دخترانه  هیأت امنایی   هدف وباهمت طلبه ومبلغ فعال سرکارخانم لیلا حشمتی واستادگرانقدرحوزه ودانشگاه جناب حجت الاسلام والمسلمین عابدین رستمی جلسه   امام شناسی(مصباح ا لهدی) دراین دبیرستان برگزارشد.

دراین خصوص سرکارخانم حشمتی که ازدبیران موفق این دبیرستان نیز  می باشند بیان داشت : دبیرستان هدف به عنوان بزرگترین دبیرستان سطح شهر ودارای ظرفیت 350دانش آموز  می باشد برهمین اساس  برخودلازم دیدم تابه عنوان مبلغ وسرباز آقاامام زمان (عج) خدمت خالصانه ای داشته وبه عنوان نیاز ویژه واساسی دانش آموزان این دبیرستان که متشکل از مذاهب شیعه وسنی می باشد درباره  مسأله امام شناسی وجایگاه امامت که ازمهمترین مسائل دینی ومذهبی امروز دانش آموزان می باشد  گامی بردارم درهمین راستا علاوه برتبلیغ وبرگزاری مراسمات (  دعای عهد؛زیارت عاشوری و…)از اساتید مجرب ودلسوز مرکز تخصصی الزهراءسلام الله علیها وامام جمعه محترم شهرستان دعوت نمایم تا بابرگزاری جلسات متعدد، انگیزه دانش آموزان جهت تعلیم مباحث امامت دوچندان نمایم .که جلسه اول طرح امام شناسی صبح شنبه برگزارشد که بحمدلله نتایج عالی برجای گذاشت .

خانم حشمتی درادامه سخنان خود افزود:بحث سخنرانی استادرستمی با«ضرورت شناخت امام »شروع شد ودرادامه ویژگی هاایشان،ویژگی های فردمنتظر ،ویژگی های جامعه منتظروبحث منجی گرایی،رابابیان بسیاررسا برای دانش آموزان تبیین نموده که بااستقبال دانش آموزان همراه گشت ودرپایان بابحث  پرسش وپاسخ  جلسه خاتمه یافت.

مبلغ توانمندوموفق مرکز تخصصی الزهراءسلام الله علیها درخصوص سالروز آغازامامت امام زمان (عج) که باطرح زنگ ولایت درسطح شهرستان قروه برگزارشد گفت :حجت الاسلام والمسلمین بابائیان امام جمعه محترم باحضور خود دراین دبیرستان مباحثی چون: اهمیت نماز ،ویژگی نوجوانان وجوانان وهمچنین جایگاه آنان درپیشبرداهداف جامعه رابیان نموده ودرپایان نمازجماعت که همراه بااستقبال دانش آموزان وشرکت آنها درنمازجماعت برگزارشد  بهترین خاطرات درذهن این دانش آموزان طراحی گشت.

 

 

برگزاری کارگاه تخصصی «شیوه های نوین بیان احکام »،مرکز تخصصی الزهراءسلام الله علیها

جلسه شورای قرآن ،نماز وعترت

همه ارکان مدارس ،ادارات ونهادها  باید درحوزه تربیتی دانش آموزان احساس مسئولیت نمایند .