موسسه آموزش عالی الزهرا (س) قروه


 
  ضرورت وجودامام معصوم درهرزمان ...

دربحث امامت به ادله متعددثابت می شودکه وجودامام معصوم علیه السلامدرهرعصروزمانی لازم است ،ومادراین مختصربه بعضی ازادله عقلی ونقلی کفایت می کنیم:

دلیل عقلی 

1-اگرمخترعی کارخانه ای بسازد که درنهایت پیچیدگی ودقت وظرافت باشد،که اطلاع برآنها بجزبه راهنمایی خوداومیسرنیست ،ومحصول انکارخانه بایدهمیشه ودرهرزمان -باحضور وغیاب -مخترع دردسترس انسان قرارگیرد،آیامی توان باورکردکه ان مخترع کسی راکه آشنا به اسرارابزارآن کارخانه ،وتوانا بربه کارانداختن آنها،وبه دست آوردن محصول باشدمعین نکند؟یاانتخاب آن کس رابه مردمی وابگذاردکه ازشناخت کارخانه وظرافتهای آن بیگانه اند؟هرگز!

آیادقت وظرافت معارف وقوانین الهی که درجمیع شئون حیات انسان ابزارکارخانه دین خداست، ومحصولش ارزشمندترین گوهروجود،یعنی معرفت خداوندمتعال وعبادت او، وهدایت بشربه عالی ترین قواعدوحقوق درزندگی مادی ،وسعادت برای زندگی معنوی وابدی است ،کمتر ازدقت وظرافت کارخانه آن مخترع است؟

پس نتیجه می گیریم درهرعصروزمکانی بایدکسی باشد که راهنمای بشر به هدایت وسعادت اوباشد.

2- قرآن کتابی است که بیان کننده هرچیز ی وبرای هدایت ورحمت نازل شده است*ونزَّلنْاعَلَیکَ الْلکِتبَ تبیَناً لکُلِّ شیءٍ وَهُدیً ورَحمةً* قرآن کتابی است که بریا بیرون آوردن تمام افرادبشرازظلنات فکری واخلاقی به علم ونور نازل شده است*کِتاب ٌ أِنزلْناهُ إِلیکَ لِتُخرجَ النَِاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ*،وقرآن کتابی است که حضرت رسول درباره اوفرمود:(برای قرآن ظاهری است وباطنی ،پس ظاهرش حکم ودستوراست وباطنش علم ودانش ،ظاهرش جلوه وزیباست وباطنش ژرف وعمیق ،ستارگانی داردوستارگانش هم ستارگانی دارد،شگفتی هایش به شماردرنیایدوعجائبش کهنه نگرددوچراغهای هدایت درآن است).

آیاچنان هدفی ازچنین کتابی بدون وجودمعلم ومبیّن آگاه به اسرارآن ،ورسته ازتمام ظلمات فکری واخلاقی ،یعنی بدون انسان معصوم ازخطا وهوی دررفتاروگفتاروپندارممکن است؟

واین همان ضرورت وجودامام معصومی است که شناختش جزازطریق وحی ممکن نیست. 

دلیل نقلی در روزها ی آتی به اشترک گذاشته می شود…………………….

 

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[یکشنبه 1396-02-03] [ 05:51:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  شهادت هفتمین اخترتابناک آسمان ولایت وامامت برعموم شیعیان جهان تسلیت باد ...

 

نام:موسى‏ بن جعفر.

كنیه: ابو ابراهیم، ابوالحسن، ابوالحسن اوّل، ابوالحسن ماضى، ابوعلى و ابواسماعیل.

القاب: كاظم، صابر، صالح، امین و عبدالصالح.

نكته:امام موسی كاظم علیه السلام در میان شیعیان به «باب الحوائج» معروف است.

منصب: معصوم نهم و امام هفتم شیعیان.

تاریخ ولادت امام موسی كاظم:هفتم ماه صفر سال 128 هجرى. برخى نیز سال 129 را ذكر كردند.

محل تولد امام موسی كاظم: ابواء (منطقه‏اى در میان مكه و مدینه) در سرزمین حجاز (عربستان سعودى كنونى).

نسب پدرى: امام جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابى‏طالب علیهم السلام.

 

نام مادر امام موسی كاظم:حمیده مصفّاة. نام‏هاى دیگرى نیز مانند حمیده بربریه و حمیده اندلسیه نیز براى او نقل شده است. این بانو از زنان بزرگ زمان خویش بود و چندان فقیه و عالم به احكام و مسائل بود كه امام صادق علیه السلام زنان را در یادگیرى مسائل و احكام دینى به ایشان ارجاع مى‏داد. و درباره‏اش فرمود: «حمیده، تصفیه شده است از هر دنس و چركى؛ مانند شمش طلا. پیوسته فرشتگان او را حفاظت و پاسبانى نموده تا رسیده است به من، به خاطر آن كرامتى كه از خداى متعال براى من و حجت پس از من است.»

 

مدت امامت امام موسی كاظم: از زمان شهادت پدرش، امام جعفر صادق علیه السلام، در شوال 148 هجرى تا رجب سال 183 هجرى، به مدت 35 سال. آن حضرت در سن بیست سالگى به امامت رسید.

 

تاریخ و علت شهادت امام موسی كاظم: 25 رجب سال 183 هجرى، در سن 55 سالگى، به‏ وسیله زهرى كه در زندان سندى بن شاهك به دستور هارون ‏الرشید به آن حضرت خورانیده شد.

 

محل دفن: مكانی به نام مقابر  قریش در بغداد (در سرزمین عراق) كه هم اكنون به «كاظمین» معروف است.

 

همسران: 1. فاطمه بنت على. 2. نجمه.

 

فرزندان امام موسی كاظم: درباره تعداد فرزندان آن حضرت چند قول وجود دارد. بنابر نقل یكى از آنها، آن حضرت 37 فرزند داشت كه 18 تن از آنان پسر و 19 تن دختر بودند.

 ماجرای ولادت امام موسی کاظم (علیه السلام):

الف)   پسران‏  امام موسی كاظم

1. امام على بن موسى الرضا(ع).

2. ابراهیم.

3. عباس.

4. قاسم.

5. اسماعیل.

6. جعفر.

7. هارون.

8. حسن.

9. احمد.    10. محمد.

11. حمزه.

12. عبداللّه.

13. اسحاق.

14. عبیداللّه.

15. زید.

16. حسین.

17. فضل.

18. سلیمان.

 

ب) دختران  امام موسی كاظم

1. فاطمه كبرى.

2. فاطمه صغرى.

3. رقیّه.

4. حكیمه.

5. ام ابیها.

6. رقیّه صغرى.

7. كلثوم.

8. ام جعفر.

9. لبابه.

10. زینب. 

11. خدیجه.

12. علیّه.

13. آمنه.

14. حسنه.

15. بریهه.

16. عائشه.

17. ام سلمه.

18. میمونه.

19. ام كلثوم.

یكى از دختران امام موسی كاظم (ع) به نام فاطمه، معروف به حضرت معصومه علیهاالسلام كه براى دیدار برادرش امام رضا علیه السلام عازم ایران شده بود، در شهر قم بیمار شد و پس از چند روز بیمارى، وفات یافت و در این شهر مدفون گردید. هم اكنون مقبره ایشان زیارتگاه شیعیان سراسر جهان و دانشگاه عالمان و مجتهدان شیعى است.

 

  بیشتر بخوانید: معجزات امام موسی کاظم علیه السلام
 

اصحاب ویاران امام موسی كاظم0علیه السلام) :

تعداد یاران، اصحاب و راویان امام موسى كاظم علیه السلام بسیار است. در این جا نام تعدادى از اصحاب بزرگ آن حضرت ذكر مى‏گردد:

1. على بن یقطین.

2. ابوصلت بن صالح هروى .

3. اسماعیل بن مهران.

4. حمّاد بن عیسى.

5. عبدالرحمن بن حجّاج بجلى.

6. عبداللّه بن جندب بجلى.

7. عبداللّه بن مغیره بجلى.

8. عبداللّه بن یحیى كاهلى.

9. مفضّل بن عمر كوفى.

10. هشام بن حكم.

11. یونس بن عبدالرحمن.

12. یونس بن یعقوب.

زمامداران معاصر:

1. مروان بن محمد اموى - معروف به مروان حمار- (126 - 132 ق.).

2. ابوالعباس سفاح عباسى (132 - 136 ق.).

3. منصور عباسى (136 - 158 ق.).

4. مهدى عباسى (158 - 169 ق.).

5. هادى عباسى (169 - 170 ق.).

6. هارون الرشید (170 - 193 ق.).

 

امام موسى كاظم علیه السلام در عصر خلافت منصور عباسى به مقام امامت نایل آمد. از آن زمان تا سال 183 هجرى، سال وفات آن حضرت، چندین بار توسط خلفاى عباسى دستگیر و زندانى گردید. 

امام موسی كاظم تنها در دوران خلافت هارون الرشید به مدت چهار سال زندانى و در همان زندان به شهادت رسید.

 

 بیشتر بخوانید: درس عاقلانه ای که امام موسی کاظم به شاگردانش داد:

رویدادهاى مهم زمان امام موسی کاظم (ع):

1. شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، پدر ارجمند امام موسى كاظم علیه السلام، به دست منصور دوانیقى، در سال 1488 هجرى.

 

2. پیدایش انشعاباتى در مذهب شیعه، مانند: اسماعیلیه، اَفْطَحیه و ناووسیه، پس از شهادت امام صادق علیه‌السلام و معارضه آنان با امام موسى كاظم علیه السلام در مسئله امامت.

 

3. ادعاى امامت و جانشینى امام جعفر صادق علیه السلام، توسط عبدالله اَفْطَحْ، برادر امام موسى كاظم علیه السلام و به وجود آوردن مذهب افطحیه در شیعه.

 

4. اعراض بیشتر اصحاب امام صادق علیه السلام از عبدالله اَفْطَحْ، و گرایش آنان به امام‏ موسى كاظم علیه‌السلام.

 

5. مرگ منصور دوانیقى، در سال 158 هجرى، و به خلافت رسیدن ابوعبدالله مهدى عباسى، فرزند منصور.

 

6. احضار امام موسى كاظم علیه السلام به بغداد و زندانى نمودن ایشان در آن شهر، به دستور مهدى عباسى.

 

7. زندانى شدن امام موسى كاظم علیه السلام در بغداد، در دوران حكومت هادى عباسى.

 

8. مبارزات منفىِ امام موسى كاظم علیه السلام با دستگاه حكومتىِ هارون‏الرشید، در مناسبت‏هاى گوناگون.

 

9. بدگویی و سعایت على بن اسماعیل، برادرزاده امام موسى كاظم علیه السلام از آن حضرت، نزد هارون الرشید با توطئه‏چینى یحیى برمكى، وزیر اعظم هارون.

 

10. دستگیرى امام كاظم علیه السلام در مدینه و فرستادن آن حضرت به زندان عیسى بن جعفر در بصره، به دستور هارون‏الرشید، در سال 1799 هجرى.

 

11. انتقال امام علیه السلام از زندان بصره به زندان فضل بن ربیع در بغداد.

 

12. انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن ربیع به زندان فضل بن یحیى برمكى.

 

13. مراعات كردن حال امام علیه السلام در زندان، توسط فضل بن یحیى و عكس‏العمل شدید هارون به این قضیه.

 

14. مضروب و مقهور شدن فضل بن یحیى، توسط هارون، به خاطر مراعات حال امام علیه السلام در زندان.

 

15. انتقال امام علیه السلام از زندان فضل بن یحیى به زندان سندى بن شاهك.

 

16. مسموم كردن امام علیه السلام با خرماى زهر آلود، توسط سندى بن شاهك در زندان.

 

17. شهادت امام كاظم علیه السلام به خاطر مسمومیت در زندان سندى بن شاهك، در 25 رجب سال 1833 هجرى.

 

18. انتقال پیكر مطهر امام موسى كاظم علیه السلام به جِسر (پل) بغداد و فراخوانىِ مردم براى دیدن آن توسط مأموران هارون‏الرشید.

 

19. انزجار سلیمان بن جعفر بن منصور دوانیقى از تحقیر پیكر امام موسى كاظم علیه السلام، توسط مأموران حكومتى، و دستور او به تجهیز و تكفین مناسب شأن پیكر آن حضرت و به خاك سپارى در مقابر قریش بغداد.

 

منبع: از كتاب “خاندان عصمت علیهم السلام” ، سید تقى واردى.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
 [ 05:08:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  سخنان رهبری درباره انتخاباتپ ...

انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه های نظام ما همین انتخابات است.[1]

 یکی از پایه ها [نظام جمهوری اسلامی], انتخابات است.[2]

 مردم سالاری دینی با حرف نمی شود؛ مردم سالاری دینی با شرکت مردم, حضور مردم, اراده مردم, ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می گیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. این مردم سالاری, عامل پایداری ملت ایران است.[3]

 انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت ایران است.[4]

 [انتخابات] مثل این [است] که شما سرمایه ی سنگین و عظیمی را در بانک می گذارید, بانک با آن کار می کند و شما از سودش استفاده می کنید.[5]

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[چهارشنبه 1396-01-30] [ 07:46:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  مبعث رسول پیشاپیش مبارک ...

مبعث پيامبر اكرم (ص)
«لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ علَيهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِين رَؤُوفٌ رَحِيمٌ»
هر آينه رسولى از خودتان براى شما آمد، كه آنچه شما را رنج مى دهد بر او گران مى آيد. سخت به شما دلبسته است و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.

 

«يَا أَيُّهَا النِّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَ مُبَشِّرا وَ نَذِيرا * و دَاعِيا إِلَى اللّه بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجا مُنِيرا»
هان اى پيامبر، ما تو را گواه و نويد دهنده و هشدار دهنده و دعوت كننده به سوى خدا و به اذن خدا و چراغى روشنى بخش فرستاديم.

رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله : لَمّا سأ لَهُ يَهوديٌّ عَن وَجهِ تَسمِيَتِهِ بمُحمّدٍ وأحمَدَ وأبي القاسِمِ وبَشيرٍ ونَذيرٍ وداعٍ ؟ : أ مّا مُحمّدٌ فإنّي مَحمودٌ في الأرضِ ، وأ مّا أحمَدُ فإنّي مَحمودٌ في السَّماءِ ، وأ مّا أبو القاسِمِ فإنَّ اللّه َ عز و جل يَقسِـمُ يَـومَ القِيامَةِ قِسمَـةَ النّـارِ ؛ فمَن كَفَـرَ بِـي مِن الأوَّلينَ والآخِرينَ ففي النّارِ ، ويَقسِمُ قِسمَةَ الجَنّةِ ؛ فمَن آمَنَ بي وأقَرَّ بِنُبُوَّتي ففي الجَنّةِ . وأ مّا الدّاعي فإنّي أدعُو النّاسَ إلى دِينِ ربّي عز و جل ، وأ مّا النَّذيرُ فإنّي اُنذِرُ بالنّارِ مَن عَصاني ، وأ مّا البَشيرُ فإنّي اُبشِّرُ بالجَنّةِ مَن أطاعَني؛
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال مردى يـهودى از عـلّت نامگذارى ايشان به محمّد و احمد و ابوالقاسم و بشير و نذير و داعى ـ : امّا محمّد ، از آن روست كه من در زمين ستوده ام . امّا احمد ، از آن روست كه من در آسمان ستوده ام . امّا ابوالقاسم ، از آن روست كه خداوند عزّ و جلّ روز قيامت قسمت آتش را جدا مى كند و هر كه ، از اولين و آخرين انسان ها ، به من كافر شده باشد جايش در آتش است و قسمت بهشت را جدا مى سازد و هركه به من ايمان آورده و به نبوّت من اقرار كرده باشد ، جايش در بهشت است . امّا داعى ، از آن روست كه من مردم را به دين پروردگارم عز و جل دعوت مى كنم . امّا نذير ، از آن روست كه هركس نافرمانيم كند او را به آتش بيم مى دهم و امّا بشير ، از آن روست كه هركس اطاعتم كند ، او را به بهشت بشارت مى دهم .
البحار : ۱۴ / ۳۸۲ / ۲

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
 [ 07:39:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  موافقان ومخالفان ولایت خدا ...

 

اللهُ وَلیُّ الَّذِینَ آمَنوایُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی اَلنُّورِوَالَّذِینَ کَفَرُواْأَوْلِیاوُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِإِلَی الظُّلُمَاتِ أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُم فِیهَاخالِدُونَ

خداونددوست وسرپرست مؤمنان است،آنهاراازتاریکی ها(ی گوناگون) بیرون وبه سوی نورمی برد.لکن سرپرستان کفار،طاغوت ها هستندکه آنان راازنوربه تاریکی هاسوق می دهند،آنهااهل آتشندوهمانان همواره درآن خواهندبود.

سیمایی ازموافقان ولایت خداوند:

*آنکه ولایت خداراپذیرفت،کارهایش رنگ خدایی پیدامی کند.(صبغة الله)

*برای خودرهبری الهی برمی گزیند.(ان الله قدبعث لکم طالوت ملکاً)

*راهش روشن ،آینده اش معلوم وبه کارهایش دلگرم است.(یهدیم ربّهم بایمانهم)،(انّا الیه راجعون)،(لانضیع اجرالمحسنین)

*درجنگ هاوسختی ها به یاری خداچشم دوخته وازقدرت های غیرخدایی نمی هراسد.(فزادهم ایماناً)

* ازمرگ نمی هراسند وکشته شدن درراه ولایت الهی راسعادت می داند.امام حسین علیه السلام فرمود:( انی لااری الموت الاّالسعادة).

*تنهایی درزندگی برای اوتلخ وناگوارنیست،چون می دانداوزیرنظرخداوند است.(ان الله معنا).

*ازانفاق وخرج کردن مال نگران نیست ،چون مال خودرابه ولی خودمی سپارد.(یقرض الله قرضاًحسناً)

*تبلیغات منفی دراوبی اثراست ،چون دل به وعده های حتمی الهی داده است:( والعاقبة للمتّقین).

غیرازخداهمه چیزدرنظراوکوچک است .امام علی علیه السلام فرمود«عظم الخالق فی أانفسهم فصغرمادونه فی أعینهم…».

*ازقوانین ودستورات متعددمتحیّرنمی شود،چون اوتنها قانون خداراپذیرفته وفقط به آن می اندیشد .واگرصدها راه درآمدبرایش بازشودتنهابامعیارالهی آن راهی راانتخاب می کندکه خداوند معیّن کرده است.(ومن لم یحکم بما انزل الله)

ومخالفان ولایت الهی ،ازاین برکات محروم ودرظلمت های متعددبه سرمی برند. ینَ کَفَرُوا

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
 [ 07:32:00 ب.ظ ] لینک ثابت