موسسه آموزش عالی الزهرا (س) قروه


 
  فاطمه (سلام الله علیها) ...

حلقه عشق اگرهست نگین فاطمه است/وجه  حق راز  ازل  نور جبین فاطمه است

زخدا  آمده  هردم  ز خدا می گوید/آنکه باعشق الهی است عجین  فاطمه است

وصف اورانتوان گفت مگرحضرت دوست /چه بگویم که چنان است و چنین فاطمه است

روح پیغمبر و همتای علی اعلی /به د وعالم گل بی مثل وقرین فاطمه است

گِل آدم اگر از  روح خدا جان بگرفت /نفخه روح خدا،سرّ  متین  فاطمه است

صدفی گربُود ازعشق بباید دُرّی/هردوگیتی صدف ودُرّ ثمین فاطمه است

گرچه قدرش نشناسند مگرعترت یار/لیلة القدرعلی،معنی دین فاطمه است

آن بهشتی که خداوندبه قرآن فرمود/گل ریحان نبی ،خُلد برین فاطمه است

جلوه ای راکه ملائک همه مشتاق شدند/سجده کردندبه پایش ،به یقین فاطمه است

گرچه در روزقیامت علی آن میزان است/کفه عشق علی ،ثقل وزین فاطمه است

جلوه ذات خدا،زهره زهراباشد/به خدا،نورسماوات وزمین فاطمه است

بس که احمدهمه ازجلوه زهرامی گفت /فکرکردم  که خداوند ،همین فاطمه است.

 

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[چهارشنبه 1397-03-23] [ 09:47:00 ق.ظ ] لینک ثابت

  برآستان عشق ...

 السلام علیک یااهل بیت النُّبوَّة

افتخارم این بُودبرآستانت نوکرم /نوکرم برتوو لی برعالمی تاج سرم 

می سزد جانِ غلام توفدای توشود/گرتو  امضا  می کنی ممنون هستم دلبرم 

تاکه من یک نوکری هستم زنوکرهای تو/بی غلوّ ودغدغه گویم زعالم برترم 

بوسه وگریه به خاکِ آستان توکم است/جان فقط بایدفداکردازبرایت رهبرم

مادرت زهرانه تنها درعزایت ناله داشت/من هم ای خون خدادائم برایت مضطرم 

همچوزینب بعدتوآنقدر می گریم حسین /تابمیرم ازبرایت ای امام پرپرم

ازمحبت های توشرمنده ام ای میرِعشق/ازکرامات توشدخاکِ عزایت برسرم 

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[یکشنبه 1397-03-20] [ 01:49:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  احیای شب قدر ...

حجت الاسلام  والمسلمین رستمی :

رابطه انسا ن باخدایک رابطه پویاست .

 استادحوزه ودانشگاه حاج آقارستمی در ویژه برنامه احیای لیله قدرشب بیست وسوم  ماه مبارک رمضان که شامگاه پنج شنبه در مرکزمرکز تخصصی برگزارگردیدگفت : رابطه انسان باخدایک رابطه پویا وقابل حرکت است .خداوندمتعال راه رسیدن به سعادت رابه بندگانش نشان داده است واگرانسان رابطه خودراباخداتنطیم نمایدبهشتی شده ونجات می یابد .ایشان درادامه بیان داشت  :بهشت وجهنم را انسان بااعمال خود  خلق می کند.

حجت السلام  والمسلمین رستمی درادامه سخنانش  به ویژگی ها ی ماه مبارک رمضان اشاره نمود واظهار داشت : اگردرماه مبارک رمضان بندگان الهی نتوانستندخودرابه کاروان الهی برسانند خداوند درشب قدربه سوی بنده اش برمی گردد،لذا انسان بایدخودراازهیچ گناهی مبرانداندوازاعمال ناپسندگذشته اش توبه کند وبسیاردعاکند وجهت قبولی دعا ها ازامام علی علیه السلام وحضرت فاطمه الزهراءسلام الله علیها کمک بگیرد تااوراشفاعت کنند.

حاج آقا رستمی درادامه سخنان خودافزود:انسان اگربخواهد رشدکند وبه کمال برسد اول بایدمتقی شود ومتقی به کسی گویند که تمام واجبات راانجام وتمام محرمات راترک می کند.درمرحله دوم بایدمحسن شود ومحسن کسی است که تمام واجبات ومستحبات راانجام داده ومحرمات ومکروهات راترک می کند.مرحله سوم این است که باید مٌخبط شود ومخبط کسی است که کارهای خوب وخیرش راکم ببیند.  

 

 

 

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
 [ 12:29:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  احیای شب قدر ...

حجت الاسلام والمسلمین فرهنگیان

باورنکردن فضائل اولیاء خدانشان دهنده ضعف ایمان است.

حجت الاسلام والمسلمین فرهنگیان درویژه برنامه شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان  گفت :اگر کسی نتواند ویااینکه نخواهد فضائل اولیاءخداراباورکند دلیلی برروشنفکری شخص نیست بلکه نشان ازضعف ایمان اوست وهراندازه که فضائل بالاتر باشد باورکردنش سخت است .

ایشان درادامه به برخی ازفضائل امیرالمومنین علی بن ابی طالب وامام حسن مجتبی (علیهماالسلام ) اشار ه کردوبیان نمود:اامیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان میزان اعمال تمام انسان هامطرح شده  است وخط  کش خداوندبرای سنجش انسان های خوب ازبدوهمچنین سنجش انسانهای خوب ازخوبتر است.

حاج  آقافرهنگیان تأکیدکرد:یکی ازبالاترین فضیلتی که ممکن است خداوندمتعال درعالم هستی به کسی بدهدواین فضیلت معیاروشاخصی باشدبرای سنجش تمام انسانها،همین فضیلتی است که خداوندآن راتنها به امیرالمومنین علی علیه السلام عنایت نموده است و مادرزیارت نامه امام علی علیه السلام می خوانیم «ا لسلام علیک یامیزان الاعمال».یعنی هراندازه که نماز،روزه،اخلاق ،رفتار،کرداروانفاق ماباعلی بن ابیطالب سنخیت داشته باشدبه همان اندازه جایگاه مادربهشت مشخص می شود وهراندازه که رفتاروگفتارو…ماباایشان فاصله داشته باشدبه همان اندازه ازرحمت وقرب خدادورهستیم .

 

 

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
 [ 12:11:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  میلادامام حسن مجتبی علیه السلام ...

برگزاری جشن میلادباسعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام مبارک باد.

موضوعات: پذیرش سراسری حوزه ها
[یکشنبه 1397-03-13] [ 01:37:00 ب.ظ ] لینک ثابت
 
گالری تصاویر